Solkraftverk

Montendre har ett bland Frankrikes tionde största solkraftverk. Det producerar 5,5 Mw vilket bör bli ungefär 5 000 000 kWh/år. Det motsvarar el för ungefär 1250 hushåll. Kommunen har ungefär 1700 bostäder så solkraftverket lär kunna förse 75% av hushållen med el. Det är exklusive uppvärmning men det är rätt få bostäder på franska landsbygden som är uppvärmda av el.